Felietony
Z TAJNEGO ARCHIWUM PZSZACH.

     Pewien ex-kadrowicz z lat siedemdziesiątych udostępnił nam ważny dokument, który powstał niegdyś "za zamkniętymi drzwiami" związkowych biur. Przytaczamy je w całości (cytat):

Warszawa, dnia 14.10.1977 r.
POUFNE
Szanowny Kolego!

Polski Związek Szachowy pragnie uruchomić Bank Informacji Szachowej (BIS) od początku przyszłego roku. Bank będzie zawierał informacje o debiutach:

a) debiuty czołówki światowej i europejskiej (do wykorzystania z związku z udziałem polskich szachistów w międzynarodowych turniejach, meczach, a szczególnie w olimpiadach szachowych;
b) nowości debiutowe w zakresie interesujących czołówkę krajową debiutów (niezależnie od tego, kto partię grał); ocena i wybór nowości debiutowych może być praktycznie wykonane jddynie przez czołowych szachistów polskich.

W związku z tym Polski Związek Szachowy zwraca się do Kolegi z pytaniem, jakie grupy debiutowe (wg klasyfikacji "Sahovskiego Informatora") byłyby dla niego interesujące:
a) informacje, o których grupach chciałby otrzymywać;
b) informacje, do których grup mógłby przygotowywać.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety oznaczając grupy z których informacje Kolega chciałby otrzymywać numerami wg ważności dla niego informacji o danej grupie debiutowej (max. 10 grup).
W następnej kolumnie ankiety prosimy wymienić wg kolejności własnej preferencji grupy dla których informacje mógłby Kolega przygotowywać (5 grup - numery 1 do 5). Przyjmuje się wstępnie, że faktyczne przygotowanie informacji przez jedną osobę może się odbywać dla max 3-ch grup debiutowych na podstawie miesięczników. Ankieta ma na celu określenie grup debiutowych które są interesujące dla polskiej czołówki i możliwości ich informacyjnego zasilenia.
Przyjętą zasadą jest, że abonentami BIS mogą być tylko jego korespondenci (tj ci, którzy przygotowują informacje).
Polski Związek Szachowy nie dysponuje w roku 1978 żadnymi innymi możliwościami uruchomienia BIS poza odwołaniem się do społecznej pomocy Kolegi przy opracowaniu wsadu informacyjnego.
PZszach będzie gromadził i przesyłał odpowiednie materiały do analizy (miesięczniki, biuletyny turniejowe itp.) oraz karty (5 grup - numery od 1 do 5) do zapisów debiutów (26 pierwszych posunięć).
Polski Związek Szachowy podkreśla ścisłą poufność przedsięzięcia BIS. Bardzo prosimy o nie przekazywanie o nim żądnych informacji. Jedynie to pozwoli w pierwszym okresie na uzyskanie z Banku maksymalnego efektu sportowego.

Otrzymują:

Członkowie Kadry Narodowej
mężczyzn w grze bezpośredniej
i korespondencyjnej.
(koniec)

Klauzula poufności zadziałała. Nigdy od tamtej pory na łamy prasy nie przedostał się choćby ślad informacji o BIS. Nieznana pozostaje osoba autora koncepcji Banku. Osoby mogące wyjaśnić dalsze losy tej inicjatywy proszone są o kontakt z redakcją "Vistuli". Dyskrecja zapewniona.

http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional