Felietony
Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego
za okres od 6 grudnia 1998 do 13 października 2000

    
I Działalność Kolegium
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego w składzie: przewodniczący - Tomasz Delega, członkowie - Jan Frankiewicz, Ulrich Jahr, Jacek Janicki, Kajetan Przysiecki, Zygmunt Ryll, Paweł Suwarski i Czesław Szmigielski skupiło się nad realizacją następujących zadań:

II. Finanse Kolegium
Tegoroczne wpływy z tytułu opłat sędziowskich (licencje centralne) osiągnęły kwotę 3.450 PLN. Ubiegłoroczne z tytułu przyznawania licencji - 3.375 PLN. Tegoroczne wydatki Kolegium - organizacja dwóch posiedzeń, materiały biurowe i korespondencja - kształtują się na poziomie 1.000 PLN. Ubiegłoroczne wydatki to kwota ok. 1.800 PLN. Dodatkowo przewiduje się, że koszt organizacji Konferencji oraz Centralnego Kursu Sędziowskiego wyniesie ok. 2.500 PLN. Przewidywane wpływy z Kursu to kwota ok. 1.500 PLN.
III. Rozliczenie z realizacji uchwał ostatnich Konferencji Sędziowskich
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych - Krynica 5-6 grudnia 1998.
Komentarz, tam gdzie to stosowne, zaznaczono kursywą.


Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
z XV Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych - Warszawa 6 marca 1999.
Komentarz, tam gdzie to stosowne, zaznaczono kursywąVI. Ocena pracy poszczególnych członków Kolegium
Jan Frankiewicz - Kielce - zajmował się sprawami protestów i odwołań. Swoje zadania wykonywał bez zastrzeżeń.
Ulrich Jahr - Bydgoszcz - zajmował się biuletynem Kolegium oraz opracowywał regulamin działania Kolegium. Swoje zadania wykonywał bez zastrzeżeń.
Jacek Janicki - Wrocław - zajmował się współpracą z kolegiami wojewódzkimi. Swoje zadania wykonywał poprawnie, choć zdarzały mu się wpadki (sprawa protokołu z Konferencji w Krynicy Górskiej).
Kajetan Przysiecki - Gorzów Wlkp. - zajmował się programami komputerowymi do kojarzenia turniejów szwajcarskich. Rzadko pojawiał się na posiedzeniach Kolegium.
Zygmunt Ryll - Skawina - zajmował się organizacją kursów i konferencji sędziowskich. Swoje zadania wykonywał bez zastrzeżeń.
Paweł Suwarski - Warszawa - łączył przez długi czas funkcję Członka Kolegium z funkcją Przewodniczącego KKiR PZSzach. Swoje zadania w Kolegium wykonywał bez zastrzeżeń.
Czesław Szmigielski - Strzelin - zajmował się, a raczej miał się zajmować, oceną aktywności sędziowskiej. Nie przygotował żadnego zestawienia aktywności. Rzadko pojawiał się na posiedzeniach Kolegium.

Podziękowania składam arbitrom FIDE Andrzejowi Filipowiczowi i Mirosławowi Gnieciakowi - ich wypowiedzi w sprawach interpretacji przepisów publikowaliśmy na łamach BIK. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Biura Polskiego Związku Szachowego w Warszawie - to oni zajmowali się powielaniem i wysyłką BIK.

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional