Felietony
POLSKI DUET

     Polscy arcymistrzowie Aleksander Wojtkiewicz i Robert Kempiński podzielili dwa pierwsze miejsca w turnieju międzynarodowym, w którym udział wzięło niemal 300 konkurentów, w tym 63 arcymistrzów. W dogrywce złożonej z 4 partii wygrał 3:1 Wojtkiewicz.
     Nie były to jednak zwykłe zawody, lecz jednodniowy (5 marca) turniej gry błyskawicznej (2 x 5 minut na partię) przeprowadzony przez internetowy CHESSCLUB.COM. Polska para w 9 rundach zgromadziła po 8 punktów, pozostawiając w pobitym polu takie znakomitości jak Adams, Short, Glek, Smirin, Drejew, Swidler, Gulko i Kajdanow. Kempiński, który w ostatniej rundzie wygrał z Shortem, otrzymał 700 dolarów nagrody, a Wojtkiewicz - 500 dolarów i zaproszenie na wielki turniej gry błyskawicznej w Islandii w dniach 1-2 kwietnia, gdzie spotka się m. in. z Kasparowem, Anandem i innymi tuzami szachów światowych.
     Regulamin zawodów surowo zabraniał korzystania w trakcie gry z pomocy konsultantów, a zwłaszcza programów komputerowych grających w szachy - wystarczyło uzasadnione podejrzenie, by zostać wykluczonym przez sędziego z gry. Takie przewinienie może spowodować utratę członkostwa w ICC (Internetowy Klub Szachowy).
     Nie jest myślą szczególnie odkrywczą, że internetowe turnieje już niebawem mogą zagrozić istnieniu wielu imprez tradycyjnych, a w rezultacie całkowicie odmienić obraz dyscypliny.
Nie dysponuję jeszcze partiami z omawianego turnieju, dlatego chciałbym zaprezentować efektowne zwycięstwo gdańskiego arcymistrza nad groźnym przeciwnikiem z Rosji, odniesione podczas noworocznego Rilton Cup w stolicy Szwecji.
Kempiński - Glejzerow
Sztokholm 2000
1.d4 e6 2.c4 f5 3.Sc3 Sf6 4.f3 Gb4 5.Gd2 0-0 6.a3 G:c3 7.G:c3 d6 8.e3 He8 9.Hd2 Sc6 10.Gd3 e5 11.Se2 e4 12.Gc2 b5 13.c:b5 Se7 14.f:e4 S:e4 15.G:e4 f:e4 16.d5 H:b5 17.Sf4 Sg6 18.Hd4 Wf7 19.S:g6 h:g6 20.0-0-0 Gg4 21.Wd2 Waf8 22.We1 Hb3 23.Wf2 Ha2? 24.Wf4 Gd7 25.Wef1 c5? (po lepszym 25...Gf5 następuje 26.h4 z groźbą g2-g4)

Kempiński - Gleizerow

26.H:g7+!! W:g7 27.W:f8+ Kh7 28.W1f7! Ga4 (28...W:f7?? 29.Wh8 mat) 29.W:g7+ Kh6 30.Kd2 (30.Wh7+ Kg5 31.Gf6+ Kf5 32.Gg7+ Kg5 33.Gh6+ Kg4 34.Wf4+ Kh5 35.Gg5+ K:g5 36.h4 mat) 30...Gb5 (po 30...H:d5+ 31.Ke1 Hd1+ 32.Kf2 Hc2+ 33.Kg3 H:c3 34.W:g6+ K:g6 35.b:c3 białe łatwo wygrywają) 31.Wh8+ Kg5 32.h4+ Kf5 33.Wh5+! Kg4 (33...gh? 34.g4 mat) 34.Wg5+ K:h4 35.Gf6 1-0.

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional