Felietony
NOWY PREZES

     W upalną majową sobotę odbył się w Warszawie Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Szachowego. Początek zebrania dostarczył obecnym wiele okazji do nieformalnych spotkań i rozmów w kuluarach, gdyż najpierw sekretariat długo rejestrował przybyłych (ponad 130) delegatów, a następnie dyskutowano, czy "Regulamin wyborów" jest zgodny ze Statutem (okazało się, że nie).
     W pierwszej, galowej części Zjazdu wręczono "Hetmany" czyli honorowe wyróżnienia za szczególne osiągnięcia na polu szachów. Otrzymali je zawodnicy i zawodniczki (m. in. Monika Bobrowska - Soćko, Marta Zielińska i Michał Krasenkow), sędziowie, trenerzy, działacze i organizatorzy. Miano "Dziennikarza Roku" zdobył Marek Cegliński z redakcji sportowej "Rzeczypospolitej".
     Część roboczą rozpoczęło sprawozdanie dotychczasowego prezesa Związku Jacka Żemantowskiego. Już na wstępie p. Żemantowski, sprawujący swoją funkcję przez pełne trzy kadencje, ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Ostatnią kadencję nazwał jedną z najlepszych i przypomniał główne osiągnięcia: stworzenie Akademii Szachowej, powołanie do życia i wyposażenie w sprzęt kilkudziesięciu Uczniowskich Klubów Szachowych, zdobycie wielu medali na zawodach międzynarodowych w kategorii seniorów i juniorów. Po dyskusji odbyło się głosowanie, w którym ustępujący zarząd uzyskał absolutorium.
     Następnie przystąpiono do wyboru nowego prezesa. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: p. Janusza Korwina-Mikke z Warszawy, znanego polityka i miłośnika szachów, oraz wiceprezesa ustępującego zarządu Stanisława Łobaziewicza z Krzeszowic. W tajnym głosowaniu minimalną większością głosów (69:65) zwyciężył p. Łobaziewicz. Pierwszym, który pogratulował mu sukcesu, był pokonany rywal, a jego rycerski gest został nagrodzony przez salę głośnymi oklaskami. Wybrano również nowy zarząd. W większości są to osoby doskonale znane z działalności w klubach i okręgach, lecz bez stażu we władzach krajowych. Po kilkuletniej przerwie powrócił do zarządu dr Andrzej Filipowicz, najlepszy polski sędzia klasy międzynarodowej i zarazem redaktor naczelny miesięcznika "Szachista".

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional