Mistrz Waldemar Świć uczy

GRAJMY LEPIEJ (9)

Bądźcie aktywni!
 
 
Od stania w miejscu nie jeden już zginął
Niejeden już zginął świat...
( z piosenki E,Stachury)
 
Praktyka dowodzi, że najgorszą metodą gry na remis jest tzw. "zapieranie się" czyli unikanie walki. Nie należy tu rozumieć, że wszelkie wymiany i uproszczenia są przeze mnie piętnowane. Chodzi o ogólnie rozumiane nastawienie do gry. Ten kto nie gra zgodnie z wymogami pozycji i nie dostosuje się do zmian zachodzących na szachownicy jest najczęściej skazany na oczekiwanie na "egzekucję".
Proponuję do przestudiowania partię, w której "zapierania" z ówczesnym Mistrzem Świata próbował arcymistrz Bobocow.
Przy okazji polecam partie T. Petrosjana jako wzorce czystego pozycyjnego stylu gry oraz niebywałej cierpliwości.
 
Gambit hetmański D36
Bobocow - Petrosjan T.
Lugano (Ol.) 1968
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.cd5 ed5 Wariant ten mimo wyjaśnienia pozycji w centrum ma w sobie wiele dynamiki. Obie strony zachowują możliwości gry na skrzydłach i w centrum.
5.Sc3 c6 6.Gg5 Ge7 7.Hc2 g6 8.e3 Gf5 9.Gd3 Gd3 10.Hd3 Sbd7 Niedokładne byłoby 10...0-0 11.Gf6 Gf6 12.b4 i białe rozpoczynają tzw. atak mniejszościowy.
11.Gh6 W partii Spasski-Petrosjan XXVI Mistrzostwa ZSRR grano ostrzej 11.h4 ale po 11...0-0 12.Gh6 We8 13.h5 Se4 14.hg6 hg6 15.Kf1 Gf8 16.Gf8 Kf8 17.g3 Kg7 18.Kg2 He7 powstała wyrównana pozycja.
11...Sg4 12.Gf4 0-0 13.0-0 Z pewnością ciekawsze było 13.h4!? ale trzeba było niebywałego hartu ducha aby tak ruszyć na "Żelaznego Tygrysa"
13...We8 14.h3 Lepsze było 14.Wab1 a5 15.a3 a4 16.b3! (16.Hc2 Ha5) 16...ab3 17.a4 !? zawiązując grę na skrzydle hetmańskim. Możliwy był także inny aktywny plan gry 14.a3 a5 15.Wae1 f5 16.Sd2 z dalszym f3,e4
14...Sgf6 15.Se5 Sb6 16.Gg5 Lepsze było 16.Wad1 np: Gd6 17.b3 Se4 18.f3 Sc3 19.Hc3 f6 20.Sd3 =
16...Se4 ! 17.Ge7 He7 18.Hc2 Dalsze uproszczenia po 18.Se4 ?! prowadziły do nieprzyjemnej dla białych pozycji po 18...de4 19.Hb3 Kg7 20.f3 f6 21.Sc4 Sc4 22.Hc4 ef3 23.Wf3 Wad8 - Chołmow
18...Sd6 19.Sa4 Sbc4 20.Sc4 Sc4 21.Sc5 Sd6 22.Wac1

Bobocow-Petrosjan

Posunięcie abstrakcyjne, gdyż nie służy żadnemu konkretnemu celowi. Z pewnością lepsze było 22.Wae1 choć po Hg5 23.Hc3 We7 !? 24.We2 Wae8 białe mają trudności
22...Hg5! 23.Hd1 h5 24.Kh1 We7 25.Sd3 Se4 26.Sc5? Czarne powoli mobilizują siły a białe wciąż wierzą w moc swej pozycji.
26...Sd6 27.Sd3 Hf5 28.Se5 f6 29.Sf3 Wg7 30.Sh2 We8 31.Kg1 Se4 32.Hf3? Jedyną szansą było wskazane przez Chołmowa 32.f3 !? i np: 32...Sg3 33.We1 Wge7 34.Wc3 Hg5 35.Hd2 f5 36.f4 Hf6 37.Sf3 Se4 38.Hc1 Sc3 39.Hc3÷ Trudno jest przebić taką pozycję. Czarne mogą jednak zagrać 32...Sd6 kontynuując nacisk lub 36...Se4! 37.Hc1 Hg3 z dalszym g5.
32...He6 33.Wfd1

Bobocow-Petrosjan

33...g5! Czarne przystępują do decydującego szturmu. Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia obu stron. Wszystkie czarne figury są gotowe do akcji, która właśnie się rozpoczyna. Natomiast białe które powinny próbować szczęścia na skrzydle hetmańskim lub w centrum nawet nie drgnęły.
34.Hh5 Praktycznie wymuszone z uwagi na to groźbę g4 a po 34.g4 nastąpi Wf8 z ideą f5 34...f5 35.We1 g4 36.hg4 fg4 37.f3 37.Sg4 Wg4 38.f3 Sf6-+ 37...gf3 38.Sf3 Przegrywało także 38.Hf3 Wf8 39.He2 Wf2 40.Hf2 Sf2-+ Teraz dochodzi do złowienia czarnego hetmana w centrum szachownicy.
38...Wh7! 39.He5 Hc8 40.Hf4 Wf8 41.He5 Wf5 ! 0-1.
 
A teraz zadanie:
Poniższa pozycja powstała w decydującej o tytule mistrza Łodzi partii z bardzo trudnym dla mnie rywalem. Remis wystarczał mi do tytułu.
Świć - Bednarek Lódź.1995

Swic-Bednarek

 
Pozycja nie była mi znana, ale poradziłem sobie zgodnie z potrzebami.
Jak zagrałem?
 
Waldemar Świć
 

http://www.vistula.risp.pl
 
e-mail

Valid HTML 4.01!