Mistrz Waldemar Świć uczy

GRAJMY LEPIEJ (8)

Nie poddawaj się!
 
Jeden z aforyzmów szachowych dr. Tartakowera brzmi: "Jeszcze nikt nie wygrał partii poddając się".
Nie chodzi mi tu oczywiście o granie każdej przegranej pozycji do mata. W czerwcu tego roku miałem okazję widzieć na turnieju w Mielnie jak jeden z czołowych polskich juniorów, młodszych rocznikiem kontynuował grę w końcówce ze skoczkiem i pięcioma pionkami przeciwko wieży i gońcowi + pięć pionków bez żadnych perspektyw, bez lepszego czasu itd.
Chodzi mi o nieuleganie zbyt pochopnie w obliczu trudności, błędów. W takich sytuacjach trzeba oczywiście wykazać się dużym hartem ducha aby nie poddać się "ciężarowi" sytuacji .
Trzeba jednak spróbować poszukać ukrytych możliwości. Pamiętajmy, że po zdobyciu materiału następuje często rozluźnienie, poczucie wykonania zadania i oczekiwanie na uścisk dłoni ze strony przeciwnika.
Proponuję w charakterze przykładu partię z "dzieciństwa" mojego wieloletniego kolegi klubowego Tomka Rakowieckiego słynącego z tzw. "kopyta" czyli zmysłu taktycznego.
 
Rakowiecki - Gieruszynski [C44]
Rzeszów MP jun. 1975
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 ed4 4.c3 Opinie na temat tego gambitu zmieniały się ale Tomek wybierał go niezmiennie, wciąż poszukując możliwości rozwoju inicjatywy.
...dc3 5.Gc4 d6 6.Sc3 Ge6 7.Ge6 fe6 8.Hb3 Hc8 9.Sg5 Sd8 10.f4 Ge7 11.f5 e5 12.Sh7

Rakowiecki-Gieruszynski

"Kombinacja" ta została przeprowadzona w przekonaniu, że nieuchronne jest Wh7 13.Hg8 z wygraną. Nastąpiło jednak
12...Sf7 i trzeba się rozstać z figurą. Można oczywiście poddać ale można także spróbować ostatniej szansy w postaci szturmu pionkami.
13.g4 Wh7 14.g5 Wh8 15.h4!

Rakowiecki-Gieruszyński

To wyglądające na podstawkę posumięcie zawiera błyskotliwą pułapkę!
15...Gg5 wystarczało oczywiście 15...c6 16.f6 Sf6 17.gf6 Gf6 i dwa pionki więcej powinny zdecydować. Kto jednak nie zabrałby środkowego pionka z tak groźnej falangi? Co zresztą może grozić czarnym, przecież biorą one po odbiciu wieżę z szachem.
16.Gg5 Sg5 17.hg5 Wh1+ 18.Kf2 Wh8

Rakowiecki-Gieruszynski

Drugiej wieży nie można było brać 18...Wa1 19.Hg8+ Kd7 20.Hf7+ Kc6 (20...Kd8 21.Hf8+) 21.Hd5+ Wydaje się, że to już koniec, ale...
19.Wh1!! i okazuje się, że znowu nie wolno zabrać wieży z uwagi na wiecznego szacha
19...Sh6 Czarne podejmują jeszcze jedną próbę wygrania partii.
20.gh6 gh6 21.Wh6! Wh6 Teraz już nie ma wyboru. Jeśli 21...Wf8 to 22.Wh7 i zarówno A) 22...c6 23.Ke1! (23.Hd1 He6! 24.Hh5+ Kd8 25.Hg5+ Kc8 26.Hg7) 23...Kd8 (23...b6 24.Hd1; 23...d5 24.Hd1) 24.Hd1 i czarne są zmuszone oddać hetmana.; jak i B) 22...Wf5+ 23.Ke1 Wf8 24.Sd5 Kd8 25.Hg3 prowadzi do przegranej czarnych.
22.Hg8+ Kd7 23.Hf7+ Kc6 24.Hd5+ 1/2.
Nie rezygnujmy zatem zbyt pochopnie. Może się zdarzyć, że nasz upór i wynalazczość zostaną wynagrodzone, jak to widzieliśmy w powyższej partii.
Widzimy także po raz kolejny ile kosztować może chwila dekoncentracji.
Na zakończenie zadanie:
 

8/6pp/5p2/3k1PP1/5K1P/8/8/8 w

 
W pozycji na diagramie na posunięciu są białe. Widać, że czarny król unicestwi białe pionki. Czy poddacie się, czy też macie jakiś pomysł aby ocalić partię?
 
Waldemar Świć
 

http://www.vistula.risp.pl
 
e-mail

Valid HTML 4.01!