Felietony
Jonathan, Uważaj!

     "Pay attention, Jonathan!" - ostrzegał angielskiego arcymistrza Jonathana Speelmana Jeff Sonas, publicysta internetowej strony KasparovChess.com.
     Anglik prowadził 1:0 w swoim meczu (mistrzostwa świata FIDE, New Delhi) z Bartłomiejem Macieją i, by awansować do 2. rundy, potrzebował remisu w partii granej czarnymi. Tymczasem Sonas wyliczył, że nasz arcymistrz ma świetny bilans (80%) w grze przeciwko obronie Caro-Kann i doradzał Speelmanowi, by tym razem zrezygnował z ulubionego debiutu na rzecz obrony francuskiej. Speelman postanowił być pryncypialny i po 1.e2-e4 zagrał 1...c7-c6, który to ruch stosuje z dobrym skutkiem od 20 lat. Gra miała charakter manewrowy, a ocena pozycji wahała się od "prawie równa" do "białe stoją nieco lepiej". W końcówce ciężkofigurowej Macieja próbował atakować odkrytego czarnego króla, ale wszyscy świadkowie tej partii bardzo długo byli przekonani, że Speelman wywalczy remis, bowiem i biały król nie był bezpieczny. Oto decydująca faza tej bezlitosnej walki.
Macieja - Speelman
New Delhi, 2000

Macieja-Speelman

57.Hd8 Wb7 (jak wygrać po 57...Wb3!? 58.Hg8+ Kf6?) 58.Hg8+ Kf6? (być może bardziej uporczywe było 58...Wg7 59.W:e6+ Kf5 60.Hc8 Hd1+ 61.We1+ Hd7) 59.f4! Wf7 (przegrywa również 59...Wg7 60.f:g5+ W:g5 61.Wf1+ Ke5 62.Hb8+ Kd5 63.Hd8+ Ke5 64.Wf4! H:f4 65.Hb8+) 60.Wf1 Ke7 61.Wa1 h:g3 62.Wa7+ Kd6 (wymuszony marsz ku zgubie) 63.Hb8+ Kc6 64.Wa6+ Kc5 65.Hd6+ 1-0.

     Ciekawe, że czarny hetman przez 25 posunięć stał bez ruchu. Zgodnie z regulaminem o awansie rozstrzygnęły środowe partie przyspieszone (25 minut dla każdego plus 10 dodatkowych sekund za każdy wykonany ruch). Pierwsza partia play-off zakończyła się remisem. W drugiej Speelman wreszcie posłuchał rady Jeffa Sonasa i zagrał obronę francuską. Myślicie, że pomogło? Wcale! Po posunięciach: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 d:e4 4.S:e4 Sd7 5.g3 Sgf6 6.S:f6+ S:f6 7.Gg2 c5 8.Sf3 Hb6 9.0-0 Gd7 10.a4 Gc6 11.a5 Hc7 12.a6 Wd8 13.c3 b5 14.He2 c4 15.b3 Gd5 16.Se5 Ge7 17.b:c4 b:c4 18.Gf4 Hc8 19.Wfb1 0-0 Macieja ruchem 20.Wb7! uzyskał wielką przewagę, a po kilku dalszych ruchach miał już wygraną pozycję. Zmiana debiutu nie pomoże, gdy przeciwnik gra lepiej.
Macieja,B - Speelmann,J [C10]
New Delhi (1.4), 29.11.2000
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 d:e4 4.S:e4 Sd7 5.g3 Sgf6 6.S:f6+ S:f6 7.Gg2 c5 8.Sf3 Hb6 9.0-0 Gd7 10.a4 Gc6 11.a5 Hc7 12.a6 Wd8 13.c3 b5 14.He2 c4 15.b3 Gd5 [15...c:b3] 16.Se5 Ge7 [16...G:g2 17.K:g2 Sd5 18.b:c4 S:c3] 17.b:c4 b:c4 18.Gf4 Hc8 [18...G:g2 19.K:g2 Sd5 20.Gd2 Sb6] 19.Wfb1 0-0 [19...G:g2 20.K:g2 Sd5 21.Wb7 S:c3 22.Hf3 Sd5 23.Gg5 Wf8 24.H:d5! W:d5 25.W:e7+ Kd8 26.W:f7+ Ke8 27.We7+ Kd8 28.W:g7+ Ke8 29.We7+ Kd8 30.W:a7+] 20.Wb7! Gd6 [20...G:b7 21.a:b7 Hb8 22.S:f7] 21.W:a7 G:g2 22.K:g2 Sd5 23.H:c4 H:c4 24.S:c4 G:f4 25.g:f4+- Wc8 26.Se3 S:c3 27.Wd7 Wa8 28.a7 f6? 29.Sc4 Sd5 30.f5! Wfc8 31.f:e6 Sf4+ 32.Kf3 S:e6 33.Sb6 (czarne powinny się tu poddać) 33...Wc3+ 34.Kg2 W:a7 35.Wd:a7 h5 36.Sd5 Wd3 37.We7 S:d4 38.S:f6+ Kf8 39.Wd7 1-0
Macieja,B - Speelmann,J [B17]
New Delhi (1.2), 2000
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 d:e4 4.S:e4 Sd7 5.Sg5 Sgf6 6.Gd3 e6 7.S1f3 Gd6 8.He2 h6 9.Se4 S:e4 10.H:e4 Hc7 11.a4 c5 12.0-0 Sf6 13.Hh4 c4 14.Ge2 Gd7 15.c3 Gc6 16.Sd2 Gd5 17.b3 c:b3 18.c4 Gc6 19.S:b3 Ge4 20.c5 Ge7 21.Gf4 Hd8 22.Ge5 Gd5 [22...G:g2 23.K:g2 Hd5+ 24.Gf3 H:b3 25.Wfb1 Hc2 26.W:b7] 23.Gb5+ Kf8 24.Hg3 h5 25.Sd2 h4 26.Hh3 Sd7 27.Gf4 g5 28.Gd6 G:d6 29.c:d6 Wg8 30.Wfc1 Sf6 31.Ha3 a6 32.Gc4 Gc6 33.Sf3 G:f3 34.H:f3 Kg7 35.He3 [35.d5 g4 36.Hc3 e:d5 37.G:d5 H:d6 38.G:b7 Wab8 39.Wab1] 35...Kh6 36.Wab1 b5 37.a:b5 a:b5 38.W:b5 H:d6 39.g3 Wa3 40.Gb3 Hf4 41.Hc3 Hg4 42.d5 S:d5 [42...Se4 43.Hb2 (43.Hb4? Hf3) 43...h:g3 44.f:g3 S:g3 45.h:g3 H:g3+ z wiecznym szachem] 43.W:d5 W:b3 44.Hf6+ Kh7 45.Wd7 Wg7 46.W:f7 W:f7 47.H:f7+ Kh6 48.Hf6+ Kh5 49.Hf7+ Kh6 50.We1 Wb6 51.Hf6+ Kh7 52.Hf7+ Kh6 53.Hf6+ Kh7 54.He7+ Kg6 55.He8+ Kg7 56.He7+ Kg6 57.Hd8 Wb7 [57...Wb3 58.Hg8+ Kf6 i jak wygrywac?] 58.Hg8+ Kf6? [być może dłuższy opór pozwalało okazać 58...Wg7 59.W:e6+ Kf5 60.Hc8 (60.He8 h:g3 61.h:g3 Hd1+ 62.We1 Hd5) 60...Hd1+ 61.We1+ Hd7 62.Hc2+] 59.f4! Wf7 [59...Wg7 60.f:g5+ W:g5 61.Wf1+ Ke5 62.Hb8+ Kd5 63.Hd8+ Ke5 64.Wf4+- H:f4 65.Hb8+] 60.Wf1+- Ke7 61.Wa1 h:g3 62.Wa7+ Kd6 63.Hb8+ Kc6 64.Wa6+ Kc5 65.Hd6+ 1-0
(21...Kg8 22.Ne5+ Kf8 23.Hh5).

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional