Felietony
Biuletyn Informacyjny Nr 3/2000
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego Warszawa, listopad 2000

Początek Dyskusja Uchwała

INFORMACJE
     Członkowie Kolegium Sędziów PZSzach, wybrani na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziowskiej w Łączynie (14-15 października 2000):Wiadomości
     Na Kongresie FIDE, Międzynarodowej Federacji Szachowej, który odbył się podczas Szachowej Olimpiady w Istambule na przełomie października i listopada br., na wniosek Kolegium Sędziów PZSzach zatwierdzony przez Zarząd PZSzach, przyznano tytuły arbitrów międzynarodowych FIDE dwóm polskim sędziom: Janowi Frankiewiczowi z Kielc oraz Jackowi Matlakowi z Bielska Białej. Gratulujemy!
Na Kongresie IBCA, Międzynarodowej Federacji Szachistów Niewidomych i Słabowidzących, który odbył się podczas Olimpiady IBCA w Zakopanem na przełomie sierpnia i września br., na wniosek Sędziego Głównego Olimpiady, arbitra międzynarodowego, Frantiszka Blatnego, członka władz IBCA, przyznano tytuły arbitrów międzynarodowych IBCA pięciu Polakom, asystentom sędziego głównego na Olimpiadzie w Zakopanem: Tomaszowi Deledze, Ryszardowi Królikowskiemu, Rafałowi Przedmojskiemu, Annie Szewczak i Andrzejowi Szewczakowi (wszyscy z Warszawy).
Jak twierdzą dobrze poinformowane źródła, począwszy od przyszłego roku, lista rankingowa FIDE będzie oficjalnie publikowana co kwartał. Oznacza to, że sędziowie powinni bardziej sumiennie przestrzegać terminów składania sprawozdań z turniejów FIDE, a administrator rankingu w Polsce będzie zmuszony wysyłać je w zasadzie bezpośrednio po otrzymaniu sprawozdania. Nie ukazały się jeszcze oficjalne regulacje w tym zakresie.

Początek Dyskusja Uchwała
(21...Kg8 22.Ne5+ Kf8 23.Hh5).

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional