Felietony
Biuletyn Informacyjny Nr 3/2000
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego Warszawa, listopad 2000

Początek Dyskusja Informacje

     Uchwała Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych Łączyno, 15 października 2000 roku




Początek Dyskusja Informacje

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional