Felietony
Biuletyn Informacyjny Nr 3/2000
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego Warszawa, listopad 2000

Dyskusja Uchwała Informacje

Treść:

Protokół z Konferencji Sędziowskiej
Łączyno, 1415.10.2000

     W dniach 1415.10.2000 w Ośrodku Wypoczynkowym MODROK w Łączynie (woj. Pomorskie) odbyła się 16 Ogólnopolska SprawozdawczoWyborcza Konferencja Sędziów Szachowych.
     Zebranie rozpoczęło się od wyboru Przewodniczącego, którym jednogłośnie został wybrany kolega Ryszard Więckowski. Następnie Przewodniczący zaproponował powołanie Komisji:

     Zebrani jednogłośnie przyjęli skład wszystkich Komisji. Przyjęto również zaproponowany porządek obrad. Dotychczasowy Przewodniczący Kolegium Sędziów Tomasz Delega przedstawił sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów za lata listopad 1998 2000.
     Następnie rozpoczęto dyskusję nad sprawozdaniem i oceną działalności Kolegium Sędziów. Prezes PZSzach Stanisław Łobaziewicz wyraził zadowolenie z coraz większej obecności polskich sędziów na arenie międzynarodowej, jak sędziowanie przez Andrzeja Filipowicza meczu Kasparow Kramnik, czy sędziowanie przez Bogdana Obrochtę Mistrzostw Europy Juniorów do lat 18 w Grecji. Prezes Łobaziewicz oznajmił, że liczy na dobrą współpracę nowo wybranego Przewodniczącego Kolegium Sędziów z Zarządem PZSzach. Prezes ma nadzieję na wprowadzenie jeszcze jednego polskiego sędziego jako delegata do FIDE. Zapowiedział również Ogólnopolską Konferencję Sędziów Sportowych w przyszłym roku, w której również weźmie udział Przewodniczący Kolegium Sędziów.
     Po wystąpieniu Prezesa przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół:
Łączyno, dn. 14 października 2000 roku
Protokół Komisji Mandatowej
     Komisja przeliczyła ilość osób uprawnionych do głosowania z listy na której byli ujęci sędziowie posiadający klasę pierwszą, państwową i FIDE. Wzięto pod uwagę osoby, które nie opłaciły składki (te osoby zostały odjęte z listy od uprawnionych) i tak:
uprawnionych do udziału w konferencji 134 osoby,
obecnych na konferencji 50 osób.
Komisja stwierdza, że uchwały i postanowienia podjęte na 16 Ogólnopolskiej SprawozdawczoWyborczej Konferencji Sędziów Szachowych są prawomocne.
Podpisy Komisji:
() Edward Jaworski
() Kazimierz Budnik

Dyskusja Uchwała Informacje
(21...Kg8 22.Ne5+ Kf8 23.Hh5).

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional