Felietony
Braingames World Championships Londyn 2000 Partia 6

    
Kramnik,V (2770) - Kasparov,G (2849) [D27]
BGN Championships London (6.1), 17.10.2000
1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.Sf3 e6 4.e3 c5 5.G:c4 a6 6.0-0 Sf6 7.a4
W 4. partii Kramnik grał 7.dc5
7...Sc6 8.He2 c:d4 9.Wd1 Ge7 10.e:d4
Pozycje z izolowanym pionem hetmańskim są przedmiotem sporu najlepszych szachistów świata od ponad stu lat
10...0-0 11.Sc3 Sd5 12.Gb3
Możliwe również 12.He4, 12.Gd3, 12.Se4 i 12.Se5
12...We8 13.h4!
Wypad pionem "h" zdarzył się niedawno w zbliżonej pozycji w partii Kramnik - Huebner, zakończonej pogromem czarnych
13...Scb4
Przyjęcie ofiary: 13...S:c3 14.bc3 G:h4 15. S:h4 H:h4 wygląda ryzykownie z powodu 16.d5!
14.h5 b6 15.Se5 Gb7 16.a5 b5
Czarne zdobywają pole c4, ale oddają przeciwnikowi ważniejszą placówkę c5
17.h6 g6 18.Se4 Sc7 19. Sc5 Gd5
Goniec ucieka z zagrożonego pola, odpierając groźbę 20.S:f7! K:f7 21.S:e6
20.Wa3
Również w ten sposób wieża może wejść do gry
20...Sc6 21.G:d5 H:d5 22.Scd7 Wad8
Groziło 23.Sb6; jeśli 22...G:a3??, to 23.Sf6+
23.S:c6 W:d7 23...H:c6? 24.He5!
24.S:e7+ We:e7 25.Wc3 f6 26. Ge3 Kf7 27.Wdc1 Hb7 28.Wc5 Sd5
Czarne wciąż nie mają pełnego wyrównania. Obie strony grają w dużym niedoczasie
29.Hf3 Sb4
Groziło 30.Gg5 z dalszym 31.W:d5!
30.He2 Wc7 31.Gf4 W:c5 32.d:c5 e5
Uniemożliwia 33.Gd6
33.Hd2 Sc6 34.Hd5+ Kf8 35.Ge3 Hd7 36.Hf3 Kf7 37.Wd1 e4
Czarne wreszcie mogą przejawić aktywność, ale przeciwnik panuje niepodzielnie nad kolumną "d", co pozwala uznać jego pozycję za lepszą
38.He2 Hf5 39.Wd6 We6 40.Wd7+ We7 41.Wd6 We6 42.Hd1 g5
Obosieczny ruch; pionek h6 jest zagrożony, ale jednocześnie czarny król naraża się na atak
43.Hh5+ Ke7 44.Hd1 Kf7 45.Wd7+ Kg6 46.Wg7+ K:h6 47.Hd7
Grozi 48.Hf7 i G:g5!
47...We5 48.Hf7 Wd5 49.Kh1!
Okazuje się, że 49...Wd1+ jest niegroźne, bowiem po 50.Kh2 aktualne staje się 51.G:g5+
49...Sd8 50.W:h7+!
Prowadzi do zdobycia pionka
50...H:h7 51.H:d5 Kg6+ 52.Kg1 Hc7 53.Hg8+ Kf5 54.Hd5+ Kg6 55.H:e4+ Kg7 56.Ha8 Hd7!
Ostatni as z rękawa mistrza świata; Kasparow grozi wiecznym szachem
57.Kh2
57.H:a6 Hd1+ 58.Kh2 Hh5+ i jeśli 59.Kg3, to 59...f5!)
57...Hd3 58.g3
Przyszłe analizy pokażą, czy nie lepsze było 58.H:a6 Hh7+ 59.Kg3 Hh4+ 60.Kf3
58...Sf7 59.Hb7 Kg6 60.H:a6 Se5
Skoczek nawiązuje współdziałanie z hetmanem, a słabość pól wokół króla nie pozwala białym na realizację przewagi materialnej
61.Ha8 Sg4+ 62.Kh3 Hf5 63.Hg8+ Kh6 64.Hh8+ Kg6 65.He8+ Kh6 66.Hh8+ remis.
Kolejny triumf uporczywej obrony Kasparowa.

Kramnik-Kasparow

0,5-0,5
Londyn 2000

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional