Felietony
Braingames World Championships Londyn 2000 Partia 4

    
Kramnik,V (2770) - Kasparov,G (2849) [D27]
BGN Championships London (4.1), 14.10.2000
1.d4 d5 2.c4 d:c4
Kasparow pierwszy raz w karierze przyjmuje gambit hetmański.
3.Sf3 e6 4.e3 c5 5.G:c4 a6 6.0-0 Sf6 7.d:c5
Ruch Spasskiego z meczu z Fischerem w 1992 r. Inne możliwości to 7.Sc3, 7.He2, 7.a4 itd.
8.W:d1 G:c5 9.Sbd2 Sbd7 10.Ge2 b6 11.Sb3
Kramnik rezygnuje z ruchu 11.Sc4, który kiedyś zastosował przeciwko Karpowowi i który nie stanowiłby niespodzianki.
11...Ge7 12.Sfd4 Gb7 13.f3 0-0 14.e4 Wfc8 15.Ge3 Kf8 16.Sd2
Z planem Sd2-c4, by wymusić b6-b5, co osłabiłoby czarne pola w obozie przeciwnika.
16...Se5 17.S4b3 Wc6 18.Wac1 Wac8 19 W:c6 W:c6 20.g4
Kramnik zajmuje przestrzeń na skrzydle króla, dążąc do wyparcia czarnych skoczków z centrum.
20...h6 21.h4 Gc8 22.g5 h:g5 23.h:g5 Sfd7 24.f4 Sg6 25.Sf3
Białe lekko przeważają; grozi 26.G:a6 G:a6 27.W:d7.
25...Wc2?!
Kasparow nie chce się pasywnie bronić po np. 25...Ke8.
26.G:a6 G:a6 27.W:d7 W:b2 28.Wa7 Gb5 29.f5 e:f5 30.e:f5 We2 31.Sfd4
Inne możliwości to 31.Wa8+ i 31.G:b6.
31...We1+ 32. Kf2 Wf1+ 33.Kg2 Sh4+ 34.Kh3 Wh1+ 35.Kg4 Ge8 36.Gf2 Sg2 37.Wa8
Kramnik powinien zabrać pionka: 37.Sf3 Gd6 38.G:b6.
37... Wf1 38.Kf3 Sh4+?
Prowadzi do straty figury; konieczne było 38...Nf4.
39.Ke2 Wh1 40.Sb5 G:g5
Obrony już nie ma.
41.Sc7 Ke7 42.S:e8 S:f5 43.G:b6 Kd7 44.a4
Dobrze wygląda 44.Sc5+ Kc6 45.Wa6 z groźbą wymiany gońców.
44...Wh3 45.Sc5+ Kc6 46.a5 We3+ 47.Kd1 We7 48.Wc8+ Kb5 49.Se4
Być może ten ruch wypuszcza wygraną. Alternatywą jest 49.Sc7!
49...W:e4 50.Wc5+ Ka6 51.Sc7+ Kb7 52.W:f5 Ge3 53.G:e3 W:e3 54.W:f7 We5 55.a6+ Kb6 56.W:g7 Wa5 57.Kd2 Wa1 58.Kc2 Wh1 59.Kb2?
Kramnik przegapia prostą wygraną po 59.Wg8 (odbiera czarnej wieży możliwość manewru Wh8-Wc8-W:c7) 59...Wa1 (warto poświęcić trochę czasu na analizę możliwości po 59...Wh2+ 60.Kd3 Wh3+ 61.Ke4 Wh4+ 62.Ke5 Wh5+ 63.Kf6 Wh6+ 64.Kg5 Wh3 65.Wb8+ K:c7 (65...Ka7?? 66.Wb7 mat) 66.a7 z wygraną) i białe wygrywały na dwa przykładowe sposoby: 60.Sd5+ Ka7 61.Sb4 Kb6 62.Wb8+ Kc5 63.Wb7; lub 60.Wc8 Wa2+ 61.Kd3 Wa3+ 62.Kc4 Wa4+ 63.Kd5 Wa1 64.Kd6 Wd1+ 65.Ke5 Wa1 66.Sd5+ Ka7 (66...K:a6?? 67.Wa8+ i 68.W:a1) 67.Sb4 i serią manewrów białe przeprowadzają króla w pobliże piona, po czym forsują marsz piona. Niewątpliwie wygrana wymagała dość długich manewrów lecz była dość oczywista.
59...Wh8 60.Kb3 Wc8 61.a7 K:a7 62.Kb4 Kb6 63.Sd5+ Ka6 64.Wg6+ Kb7 65.Kb5 Wc1 66.Wg2 Kc8 67.Wg7 Kd8 68.Sf6 Wc7 69.Wg5 Wf7 70.Sd5 Kd7 71.Wg6 Wf1 72.Kc5 Wc1+ 73.Kd4 Wd1+ 74.Ke5 remis.
Kasparow genialnie obronił pozycję z figurą mniej.

Kramnik-Kasparow

0,5-0,5
Londyn 2000

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional