Felietony
Braingames World Championships Londyn 2000 Partia 2

    
Kramnik,V (2770) - Kasparov,G (2849) [D85]
BGN Championships London (2.1), 09.10.2000
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
Obrona Gruenfelda służyła dobrze Kasparowowi w pojedynkach z Anatolijem Karpowem
4.c:d5 S:d5 5.e4 S:c3 6.b:c3 Gg7 7.Sf3 c5 8.Ge3
Kramnik stosuje receptę Karpowa z czasów jego meczów z Kasparowem
8...Ha5 9.Hd2 Gg4 10.Wb1 a6 Obrona punktu b5 jest dla czarnych ważna ze względu na groźbę 11.Wb5 i 12.Wxc5. Dotychczas tylko w partii Timman - Iwańczuk Linares 1992 grano w ten sposób, lecz Timman ograniczył się do 11.Wb3
11.W:b7!
Należy odnotować nowinkę debiutową! To posunięcie umykało dotychczas uwadze graczy
11...G:f3
Wymiana prowadzi do zdwojenia pionów i utrudni w przyszłości znalezienie bezpiecznego miejsca dla króla
12.g:f3 Sc6 13.Gc4 0-0 14.0-0 c:d4 15.c:d4 G:d4!
Paradoksalnie czarne nie muszą wymieniać hetmanów, po 15...Hxd2 16.Gxd2 Sxd4 białe miały czas na 17.Kg2 z następnym 18.f4 i 19.e5, co zamykało drogę gońcowi g7 (15...H:d2 16.G:d2 S:d4 17.Kg2)
16.Gd5!
Goniec pomaga białym opanować całą szachownicę. Czarne nie mają figury, która mogłaby się przeciwstawić temu gońcowi (16.H:d4 S:d4)
16...Gc3
Czarne muszą unikać wymiany hetmanów, gdyż ich szansą jest kontratak wymierzony w białego króla. Po 16...H:d2 17.G:d2 czarne miały dwie możliwości:
17...Wac8 18.Gh6 (albo 18.Wd1 e6 19.G:c6 W:c6 20.Gh6 Gg7 21.Ge3 Wc2 22.a3 a5; lub: 18.G:c6 W:c6 19.Gb4 Wc2 20.G:e7 Wfc8) 18...Gg7 19.G:g7 K:g7 20.Wc1 Se5 21.W:c8 W:c8 22.W:e7 S:f3+; oraz 17...Wac8

17.Hc1 Sd4
Kasparow dąży do pozycji z różnopolowymi gońcami 18.G:d4 G:d4 19.W:e7 Wa7 20.W:a7 G:a7 21.f4 Hd8
22.Hc3 Gb8 23.Hf3 Hh4

Kasparow chce zagrozić białemu królowi
24.e5 g5 25.We1
Białe szykują przełom e5-e6
25...H:f4 26.H:f4 g:f4 27.e6 f:e6 28.W:e6 Kg7 29.W:a6
Pozycja wymaga od czarnych wielkiej dokładności w obronie, z drugiej strony nie jest łatwo wskazać wygrywające warianty dla białych
29...Wf5 30.Ge4 We5 31.f3 We7 32.a4 Wa7 33.Wb6
Po wymianie wież remis byłby oczywisty
33...Ge5 34.Wb4 Wd7 35.Kg2
Do doskonałej gry prowadziło też: 35.Kf1 Wa7 36.Gd5 Kf6 37.Wb6+ Kg7 38.We6 Gd4 39.Gc6 Kf7 40.Wh6 Kg7 41.Wd6; natomiast wymianą wież i przejściem do remisowej końcówki groziły czarne po 35.a5 Gc3 36.Wa4 Wd4 37.Wa3 Gb4 38.Wa1 Gc3 39.Wa2 Wd1+ 40.Kg2 Wd2+
35...Wd2+
Kasparow nie chce przechodzić do pasywnej obrony choć dobrze wyglądał wariant 35...Wa7 36.Wb5 Kf6
36.Kh3 h5 37.Wb5 Kf6 38.a5 Wa2 39.Wb6+ Ke7??
Błąd natychmiast przegrywający partię. Konieczne było 39...Kg7 40.a6 Gd4+- z utrzymywaniem blokady pola a7, jako ostatniej linii obrony.
40.Gd5
Podwójne uderzenie na wieżę i pole e6 prowadzi do straty figury 40.Gd5 W:a5 (Nie pomaga 40...We2 41.a6 Gd4 42.a7 z promocją piona na hetmana) 41.We6+ Kd7 42.W:e5+-

Kramnik-Kasparow

1-0
Londyn 2000

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional