Felietony
Braingames World Championships Londyn 2000 Partia 14

    
Kramnik,V (2770) - Kasparov,G (2849) [A30]
BGN Championships London (14.1), 31.10.2000
1.Sf3 Sf6 2.c4
Kramnik, dotychczas rozpoczynający grę pionkiem hetmańskim, zmienia otwarcie
2...b6 3.g3 c5
partia angielska
4.Gg2 Gb7 5.0-0 g6 6.Sc3 Gg7 7.d4 c:d4 8.H:d4 d6 9.Wd1 Sbd7 10.Ge3 Wc8 11.Wac1 0-0
typowa pozycja; białe mają więcej przestrzeni, czarne figury, sprężone na dwóch ostatnich liniach, szykują się do kontrataku
12.Hh4 a6 13.Se1
naturalnym ruchem jest 13.b3, np. 13...Wc7 14.g4 h6 15.h3 g5, Kramnik - Karpow, Dos Hermanas 1999
13...G:g2 14.S:g2 We8 15.b3 Hc7 16.Gg5 Hb7 17.Se3 b5!
programowy ruch, dający czarnym inicjatywę
18.Sed5
lub 18.cb5 ab5 19.Hb4 Wc5!
18...b:c4 19.b:c4 h5
białe, mające wyraźną słabość na c4, próbują naciskać na punkty e7 i f6
20.Hf4 Hc6 21.G:f6
przegrywa 21.S:f6+ ef6 22.H:d6? fg5 23.H:d7 H:d7 24.W:d7 W:c4; również po 22.Gh6 g5 23.H:d6 G:h6 24.H:c6 W:c6 25.W:d7 W:c4 związanie skoczka paraliżuje poczynania białych
21...S:f6 22.S:f6+ G:f6 23.Sd5 Gb2 24.Wb1 Gg7 25.Hg5 Kf8
25...e6? 26.Se7+
26.Wdc1 e6 27.Sf6 Wed8 28.h4 Ha8
z groźbą 28...Wc5 29.Hf4 Wf5 i skoczek ginie
29.c5
możliwe również 29.Hf4
29...W:c5 30.W:c5 G:f6 31.H:f6 d:c5 32.Kh2 Kg8 33.Wb6 We8
groziło 34.W:e6 fe6 35.H:g6+ z wiecznym szachem
34.Hf3! H:f3
uniknięcie wymiany jest niewygodne
35.e:f3 Wc8 36.W:a6 c4 37.Wd6 c3 38.Wd1 Wa8
po 38...c2 39.Wc1 biały król maszeruje do pionka c2
39.Wc1 W:a2 40.W:c3 W:f2+ 41.Kg1 Wa2
końcówka wieżowa z układem pionków 4:3 na jednym skrzydle jest remisowa
42.Wc7 Kf8 43.Wb7 Ke8 44.Wb8+ Ke7 45.Wb7+ Kf6 46.Kf1 e5 47.Wb6+ Kf5 48.Wb7 Ke6 49.Wb6+ Kf5 50.Wb7 f6 51.Wg7 g5 52.h:g5 f:g5 53.Wg8 g4 54.Wf8+!
zapobiega przeniknięciu czarnego króla na e3
54...Ke6 55.We8+ Kf5 56.Wf8+ Kg6 57.Wg8+
czarne nie obawiają się 57...Kf7 58.Wg5 gf3 59.W:e5 Kg6 60.We3
57...Kf5

Kramnik-Kasparow

0,5-0,5

Londyn 2000

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional