Felietony
ARCYMISTRZOWIE PISZĄ DO FIDE 2000

     Na kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata FIDE w Las Vegas 2000 ostatecznie wykreślono Anatolija Karpowa, Aleksandra Moroziewicza, Dragoljubowa Velimirovica i Zsuzsę Polgar z listy uczestników. Na ich miejsce upoważnieni do gry zostali Ulf Andersson, Vadim Milov, Joel Lautier i Aleksiej Drejew. "Zmiennicy" rozpoczna grę od drugiej rundy. Nie wszystkim się to spodobało. Arcymistrz Michał Krasenkow wysłał list do FIDE, w którym m. in. czytamy:
     "Otrzymałem informację o podjętej przez Biuro FIDE dziwnej decyzji, która zezwala graczom rezerwowym, mającym zastąpić Karpowa, Moroziewicza itd., na grę dopiero od drugiej rundy w Mistrzostwach Świata.
     Ci rezerwowi gracze (Andersson, Drejew itd.) mają niższy ranking niż ja oraz Fiedorow, którzy wśród rozpoczynających walkę od pierwszej rundy mamy najwyższe rankingi.
     Ponieważ powyższa decyzja poważnie narusza moje prawa, ostro przeciwko niej protestuję. Domagam się, aby FIDE przestrzegało ustalonych przez siebie praw i zezwoliło mi na grę od drugiej rundy, zgodnie z artykułem 14.3 Regulaminu. W przeciwnym razie zastrzegam sobie prawo do podjęcia środków prawnych przeciwko FIDE.
Szczerze oddany
Michał Krasenkow, arcymistrz

(koniec cytatu)

     Stanowisko Krasenkowa poparł Siergiej Tiwiakow, który w swych żądaniach poszedł jeszcze dalej, domagając się ponownego kojarzenia turnieju. Michał Krasenkow jest już trzecią osobą, po Karpowie i Zsuzsy Polgar, która grozi FIDE sądem!
Bez komentarza.

http://szachowavistula.pl/vistula

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional